Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/11 Poistenie - Multicar M Odb.: OBEC ZÁVADKA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.
142.60 €
2022/10 Úrazové poistenie detí v ZŠ Odb.: OBEC ZÁVADKA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.
140 €
2022/9 Úrazové poistenie detí v MŠ Odb.: OBEC ZÁVADKA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.
60 €
2022/8 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: OBEC ZÁVADKA
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
5 €
6/V/2022 Dodávka pitnej vody Odb.: Katarína Kopčíková
Dod.: OBEC ZÁVADKA
0.70 €
2022/V/5 Dodávka pitnej vody Odb.: Jozef Pacák
Dod.: OBEC ZÁVADKA
0.70 €
202207 Pozemok na parcele registra C/KN č. 2237/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 58 m2, k.ú. Závadka Odb.: Jakub Ferenc
Dod.: OBEC ZÁVADKA
116 €
202206 Súbor nehnuteľností pozostávajúci zo stavieb, pozemkov a príslušenstva zapísaných na LV č. 1, pre k.ú. Závadka Odb.: RUPOD, s.r.o. r.s.p.
Dod.: OBEC ZÁVADKA
2 500 €
202205 Pozemok na parcele registra C/KN č. 2564/62, druh pozemku ostatná plocha, výmera 36 m2, k.ú. Závadka Odb.: Emília Blašková
Dod.: OBEC ZÁVADKA
72 €
2022V04 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Jozef Viša
Dod.: ZÁVADKA
0.70 €
2022V03 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Miroslav Koťuha
Dod.: ZÁVADKA
0.70 €
202201 Spoluvlastnícky podiel - Rodinný dom s.č. 160 + zst.pl. a nádvorie Odb.: Maroš Repaský
Dod.: ZÁVADKA
2 500 €
202202 zst.pl. a nádvorie Odb.: Matúš Bučák
Dod.: ZÁVADKA
106 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16.00
Utorok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár