Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

DOTAZNÍK k spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Závadka

Vážení občania,

     V rámci projektu „ Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica “ Operačného programu Efektívna verejná správa realizovaného mestom Gelnica, v súčasnosti prebieha proces prípravy tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb obce Závadka v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vypracovať návrh na skvalitnenie a postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov našej obce.

Dotazník vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb na území obce Závadka. Návrhy a pripomienky môžete osobne vyjadriť na Obecnom úrade, kde búdu zaznamenané.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania návrhu plánu sociálnych služiebktorý máte možnosť vyplniť online na oficiálnej stránke obce www.zavadkanaspisi.sk, alebo v tlačenej forme sú dotazníky k dispozícií na Obecnom úrade Závadka.

Termín odovzdania dotazníkov je do 10.08.2021.

Ďakujeme za vašu spoluprácu a podnetné návrhy.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16.00
Utorok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár