Samospráva

Orgány obce Závadka

Starosta obce: Vladimír KIŠÁK

Zástupca starostu obce: Ján ZAKUCIA

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Jozef Bučko
  2. Mária Drabová
  3. Anna Fabinyová
  4. Emília Geletková
  5. Agáta Mingáčová
  6. Michal Pacák
  7. Ján Zakucia

Hlavná kontrolórka:
Mária IŠTVANIKOVÁ

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Michal Pacák

Členovia:
Emília Geletková
Anna Fabinyová    

Komisia pre kultúru a občianske záležitosti:

Predseda: Agáta Mingáčová

Člen:
Mária Drabová
Ján Zakucia

Komisia pre šport, školstvo a vzdelanie:

Predseda: Jozef Bučko

Člen: 
Anna Fabinyová

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16.00
Utorok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08.00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár